تبلیغات

 

 

تعهدات فوت و نقص عضو شرکت بیمه(تومان)

 

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

جراحان متخصص قلب و عروق، مغز و اعصاب،چشم،ترمیمی ، اورولوژی

حق بیمه

(تومان)

 

908.000

692.000

475.000

260.000

جراحان متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی،

بیمهوشی،ارتوپدی

1.134.000

864.000

594.000

324.000

جراحان متخصص فك و صورت ،گوش و حلق و بینی ،دندان و لثه ،‌پوست ،اطفال

681.000

519.000

357.000

195.000

پزشكان متخصص غیر جراح و جراحانی كه بعللی عمل جراحی انجام نمی دهند ، دندانپزشكان ، پزشكان عمومی و متخصصین اندوسكوپی ، رادیولوژی ، میكروبیولوژی، دارو سازی

454.000

346.000

238.000

130.000

حق بیمه ی بیمه نامه مسئولیت مدنی پزشکان در قبال فوت ویا نقص عضو بیماران تحت معالجه